Vigtig information

Slagelse-afdelingens optagelsesbetingelser for medlemsskab :

Som medlem af foreningen kan -efter bestyrelsens godkendelse- optages uberygtede danske mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet, i  handelsflåden eller som erhvervsfiskere.
Ligeledes mænd/kvinder, der nærer  interesse for orlogs-eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har tilknytning hertil.
 

Kontingent:
Kontingentet er kr. 350,00 pr. år, og som medlem modtager du 6 gange om året tidsskriftet "UNDER DANNEBROG", der udgives af DANMARKS MARINEFORENING.
Du modtager ligeledes, 4 gange årligt, medlemsbladet "Mastekranen", der er SLAGELSE MARINEFORENINGS husorgan.

Som medlem har du hver lørdag adgang til marinestuen, evt. sammen med en eller flere ledsagere.
Du kan spise frokost, hvori indgår en lun ret, den første lørdag i hver måned for kr. 40,00 pr. person - HUSK tilmelding.
På alle andre lørdage kan der købes frisksmurt smørrebrød i kabyssen ( 3 stk. kr. 25,00 ). Du er også velkommen til selv at medbringe mad og nyde den i Marinestuen.

Marinestuen er åben hver lørdag fra kl. 11.00 til kl. 15.00. - Undtagelser se Aktivitestplanen.

 Kontaktpersoner
 
 Marineforeningens bestyrelse