Foreningens bestyrelse februar 2014

(Klik for større billede)
Slagelse Marineforenings Bestyrelse 2015

Arkivar: Michael Svendsen    Formand: Hans Kargaard Thomsen    Bestyrelsesmedlem: Bent Jensen    Kasserer: Henrik Faber

Intendant: Flemming Hansen    Sekretær: Steen W. Buchart    Næstformand: Peter Lotinga   


                     Se Bestyrelse, Suppleanter, Revisorer, Kontaktpersoner, Flagbærerer