Kirkeskibe

Æresmedlem Ove Andersen

Vort mangeårige medlem, nuværende æresmedlem Ove Andersen, har bygning af skibsmodeller som sin store interesse. Dette har gennem årene ført til flotte resultater, og et par af disse har fået blivende opholdssted i to af Slagelses kirker.

I Sct. Mikkels kirke i Slagelse hænger en model af barken NORDLYSET. Barken blev bygget i Helsingør til Grønlandske Handel i 1852 og havde sin første rejse til Umanak og Upernavik i 1853 med Magnus Bang som kaptajn.
Modellen af NORDLYSET blev påbegyndt i 1993 og blev skænket til kirken den 11. december 1994.

Sct. Peders kirke i Slagelse fik den 14. december 1997 overdraget en model af orlogsbriggen ØRNEN, en kanonbrig med 6 stk kanoner som armering. ØRNEN var Danmarks næstsidste armerede sejlskib, og var under flag fra 27. oktober 1880 til 13. marts 1908, hvor den udgik af flådens tal.

Model af ELBEN, som netop er færdigbygget, skal efter planen ophænges i den nye Antvorskov kirke i Slagelse.

Andre kirkeskibe fra Oves hånd:

Den 3-mastede skonnert SAGA i Vejstrup kirke på Fyn (1983)
Den 3-mastede skonnert HANS ANDREAS i Nexø kirke på Bornholm (1986)
Snaubriggen HVALFISKEN i Herlev kirke ved København (1988)
Den 2-mastede snaubrig ENIGHEDEN i Kastrup kirke ved Vordingborg (1992)
Den 3-mastede fanøbark LAURA i Torkildstrup kirke ved Nr. Alslev (1995)
Den 2-mastede brig DANMARK  i Udby kirke på Tuse Næs (1996)
 
 

Herunder ses ØRNEN før- og efter ophængning.
(Klik for større billeder)

ØRNEN før ophængning. (Foto: Oves arkiv)ØRNEN efter ophængning. (Foto: Oves arkiv)
 
 

Herunder ses NORDLYSET i Sct. Mikkels kirke.
(Klik for større billeder)

NORDLYSET. (Foto: Erik Rodam)NORDLYSET. (Foto: Erik Rodam)
Oves seneste projekt er en model af orlogsskonnerten ELBEN, som er blevet færdigbygget i foråret 2005.
Skonnerten ELBEN blev bygget på Nyholm og søsat i 1831. Skibet var armeret med 8 stk 12-pundige kanoner og havde
en besætning på 40 mand.
ELBEN's deplacement var 70 2/5 læster, hvilket svarer til ca. 140 brt. Skibets længde:  83 fod, bredden: 20 fod og 4
tommer. Største dybgang: 8 fod og 9 tommer.
En af ELBEN's første chefer var C.C. Zartmann, der endte som kontreadmiral. ELBEN udgik af flådens tal i 1858 og blev ophugget i 1861.
Efter planen skal modelskibet overdrages til den nye Antvorskov kirke i Slagelse i efteråret 2005.
 
 

Herunder 2 billeder af ELBEN i Oves arbejdsværelse.
(Klik for større billeder)

ELBEN og modelbyggeren himself. (Foto: Ebbe Truelsen)ELBEN.  (Foto: Ebbe Truelsen)
 
 
 
 

ELBEN er nu overdraget  til Antvorskov kirke

Det myldrede med flot klædte folk fra Slagelse Marineforening og andet godtfolk i Antvorskov kirke søndag. Her fik kirken sit nye kirkeskib foræret af marineforeningen.

Marineforeningens formand Jørgen Overgaard sagde før selve overdragelsen til de forsamlede sponsorer og medlemmer af menigheden, at modelskibsbygger Ove Andersen har brugt mere end 18 måneder på byggeriet. Han rettede en stor tak til de sponsorer, der har gjort projektet muligt.

Skibet hedder som tidligere nævnt Elben og Ove Andersen præciserer, at der er tale om en tomastet topsejls skonnert. I 1848 bevogtede skibet Elbens udmunding, med det formål at hindre englænderne i at gå ind og blande sig i krigen mellem prøjserne og danskerne.

Flot så det ud, da skibet blev båret ind i kirken af fire medlemmer af marineforeningen, anført af flagbærer Uffe Rasmussen, mens Ove Andersen og fru Grethe fulgte lige efter. Også borgmester Lis Tribler (S) var mødt frem til begivenheden.

(Kilde: Sjællands Tidende 26. september 2005)
 
 

Konfirmanderne Claus Sørensen og Martin Eriksen studerer her det nye skib. Skibsbygger Ove Andersen ser lidt uroligt til, sammen med flagbærer Uffe Rasmussen (Foto: Leo Grøndal)ELBEN bæres ind i kirken af Flemming Schmidt Hansen, Frank Nielsen, Mogens Juul Jørgensen og Jørgen Nielsen (Foto: Leo Grøndal)Borgmester Lis Tribler (S) og hendes mand Jørn Bach fik sig også en snak med modelskibsbygger Ove Andersen og fru Grethe. (Foto: Leo Grøndal)

(Klik for større billeder)

ELBEN bæres ind i kirken. (Foto: Georg Hemmingsen)Ove Andersen med den færdige model. (Foto: Georg Hemmingsen)ELBEN bæres ind i kirken. (Foto: Georg Hemmingsen)
 
 

Klik på Ove Andersens billede for at hente et dokument over hans samlede arbejde.
(Adobe- dokument udarbejdet af Henning Andersson)