Support m.m.
 

Marinekameradschaft Aurich:

Marinekameradschaft Aurich er en marineforening, som i store træk kan sammenlignes med vores. Forbindelsen mellem de to marineforeninger blev etableret i begyndelsen af 1980'erne. Initiativet blev taget af daværende formand Kaptajnløjtnant Egon Thaarup. Som chef for Minedepot Bøstrup havde han tætte forbindelser til det daværende Bundesmarine, og trods en vis modstand fra landsstyrelsen, blev der knyttet forbindelse til den lokale marineforening i Aurich.

Med få undtagelser har de to marineforeninger hvert andet år været på besøg hos hinanden siden 1981.
Det uformelle og hjertelige forhold er gennem årene blevet udbygget, så begge foreninger færdes hjemmevant hos hinanden, også udenfor de officielle arrangementer.

Som en velment gestus har vi gennem årene udnævnt vore første kontaktpersoner i MK Aurich til æresmedlemmer. Således Heinrich Bodenstab, Helmuth Martingoni og Rudolph Brinkmann, hvoraf sidstnævnte stadig er en af vore faste ankermænd i Aurich.

Slagelseafdelingens venskabsforbindelse med Marinekameradschaft Aurich har i år 2006 varet  uafbrudt  i 30 år, hvor vi gensidigt har besøgt hinanden hvert andet år. Sidst havde vi besøg af MK Aurich i dagene 18.-20. august 2006.

Det hele startede uofficielt i 1976 med en ”Patenschafturkunde” foreningerne imellem, som blev blev præsenteret for vores bestyrelse og underskrevet af vores daværende formand Kaptajnløjtnant Egon Thaarup.

Beslutningen vakte ikke udelt jubel i den daværende hovedbestyrelse. Forbindelsen kom i stand på den måde, at KPTL. Egon Thaarup på det tidspunkt var chef for Minedepot Bøstrup, som dengang var et Natodepot underlagt Deutsche Bundesmarines afdeling i Aurich, og som derfor ofte udvekslede materiel og mandskab. Derved opstod en første kontakt mellem de to marineforeninger via Rudolph Brinkmann ( pens. Orlogskapajn i den tyske marine ), som var medlem af Marineforeningen i Aurich.  Af samme årsag er Rudolph Brinkmann æresmedlem i Slagelse afd.

Men først i 1980 blev der aftalt gensidige besøg på skift hvert år. Således fik vi i 1981 besøg af en talstærk delegation på 32 deltagere fra Aurich, som også havde medbragt deres eget shantykor, det blev en mægtig fest. I 1982 var vi for første gang på officiel visit i Aurich. Det var noget af en oplevelse. Hele byen var tilsyneladende blevet underrettet om vores besøg, som dengang blev betragtet som et officielt gennembrud i dansk-tyske forbindelser, da der var danske besættelsessoldater stationeret i Aurich efter 2. verdenskrig, og mange medlemmer af den tyske marineforening havde været stationeret i Danmark. Der var stor officiel modtagelse på rådhuset, fuld TV - og pressedækning og overalt, hvor vi viste os i byen i uniformen, blev vi fyrsteligt modtaget og beværtet, hvilket da også bevirkede en kolossal træthed den næste dag.

Siden da har vi vedligeholdt de årlige besøg, og mange personlige forbindelser er blevet knyttet i årenes løb, også uden for de officielle arrangementer. Begge foreninger har altid lagt vægt på at lære hinandens by's ( og nærmeste omegns ) attraktioner at kende, hvilket gennem årene har givet mange store og festlige oplevelser. Det vil være umuligt at opremse 30 års oplevelser her, men blot for at nævne nogle, så var vi sidste år i Aurich, hvor vi deltog i den årlige byfest og var på besøg på det store nyetablerede Marinemuseum i Wilhelmshafen.

Vi har været på kanalsejlads, til skyttefester, på besøg i det enorme u-bådsmuseum i Laboe, som ejes og drives af ”Deutscher Marinebund” (svarende til Danmarks Marineforening) og meget andet. Sprogligt set har vi underligt nok ikke haft de helt store problemer. I august 2006 havde vi besøg fra Aurich, og her blev der aftalt et 3 dages fælles ophold i Laboe til næste år.

I løbet af de 30 år har der jo været en løbende personudskiftning i begge foreninger, men de årlige sammenkomster har bevirket, at denne naturlige glidning ingen indflydelse har haft på det grundlag, det hele startede på, nemlig det kammeratlige samvær mellem søens folk på tværs af nationalitet og forhistorie. I Slagelse hersker der ingen tvivl om, at det var os, der startede den nuværende globalisering.

Dette var i korte træk historien om forbindelsen mellem Marineforeningens Slagelse afdeling og "Marinekameradschaft Aurich von 1911".

PS!  Byen Aurich ligger i Ostfriesland ca. 80 km. vest for Wilhelmshafen, ca. 40 km fra den hollandske grænse, ca. 650 km. fra Marinestuen i Slagelse.

Sign. M. Juul Jørgensen/æresredacteur ( ofte omtalt som "Ærlige Jørgensen" )